แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม

เจ้าหน้าที่บัญชี
พนักงานธุรการ หลายอัตรา
พนักนักงานทำความสะอาด ประจำสถานีรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
พนักงานขับรถ
ช่างซ่อมบำรุง
หัวหน้าจัดซื้อ
จัดซื้อ
หัวหน้า Payroll
เจ้าหน้าที่สรรหา
เจ้าหน้าที่อบรม
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
แม่บ้าน
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
ช่างก่อสร้าง

 

 
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
1023/38 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02 391 4590 - 5 แฟกซ์ 02 391 4514 - 6

สาขาระยอง 267/238-9 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 038 609 135 - 6, 038 609 491, 038 609 323, 081 928 6887, แฟกซ์.038 609 426


Home | About Us | Our Service | Capability | Clients | News | Job | Contact Us
Copyright ©2006 cc-content.co.th All right Reserved.